Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
12. јануара 2021.

Правилник о систему извршења буџета аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 154/2020)

pdf

Правилник о систему извршења буџета аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 154/2020)