Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
10. децембра 2019.

Правилник о садржини Регистра финансијског лизинга и документацији потребној за регистрацију („Службени гласник РС“, бр. 31/2013 и 86/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

docx

Правилник о садржини Регистра финансијског лизинга и документацији потребној за регистрацију („Службени гласник РС“, бр. 31/2013 и 86/2019) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника