Правилник о садржини и начину евидентирања промета издавањем фискалног рачуна, начину отклањања грешке у евидентирању промета преко фискалне касе и о садржини и вођењу књиге дневних извештаја („Службени гласник РС“, бр. 140 од 31. децембра 2004. год.)

На основу члана 32. став 1. Закона о фискалним касама („Службени гласник РС", број 135/04),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о садржини и начину евидентирања промета издавањем фискалног рачуна, начину отклањања грешке у евидентирању промета преко фискалне касе и о садржини и вођењу књиге дневних извештаја

„Службени гласник РС“, број 140 од 31. децембра 2004.

Члан 1.

Овим правилником уређује се садржина фискалног рачуна и начин евидентирања промета издавањем фискалног рачуна из члана 12. став 8. Закона о фискалним касама („Службени гласник РС", број 135/04 – у даљем тексту: Закон), начин отклањања грешке у евидентирању промета преко фискалне касе из члана 19. Закона и садржина и вођење књиге дневних извештаја из члана 20. став 1. Закона.

pdf

Правилник о садржини и начину евидентирања промета издавањем фискалног рачуна, начину отклањања грешке у евидентирању промета преко фискалне касе и о садржини и вођењу књиге дневних извештаја („Службени гласник РС“, бр. 140 од  31. децембра 2004. год.)