Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности (“Службени гласник РС”, бр. 8/2011, 13/2012, 12/2013, 23/2014 – др. правилник и 6/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности (“Службени гласник РС”, бр. 8/2011, 13/2012, 12/2013, 23/2014 – др. правилник и 6/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника