Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица („Службени гласник РС“, бр. 20/2014, 41/2015, 101/2016, 8/2019 и 94/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица ("Службени гласник РС", бр. 20/2014, 41/2015, 101/2016, 8/2019 и 94/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника