Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица („Службени гласник РС“, бр. 30/2015, 101/2016, 44/2018 – др. закон, 8/2019 и 94/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица ("Службени гласник РС", бр. 30/2015, 101/2016, 44/2018 - др. закон, 8/2019 и 94/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника