Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по решењу на приходе које остварује нерезидентно правно лице („Службени гласник РС“, бр. 100/2015, 111/2015, 14/2016 и 27/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по решењу на приходе које остварује нерезидентно правно лице („Службени гласник РС“, бр. 100/2015, 111/2015, 14/2016 и 27/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника