Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица („Службени гласник РС“, бр. 97/2015, 111/2015, 14/2016, 15/ – исправка, 20/2018 и 27/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица („Службени гласник РС“, бр. 97/2015, 111/2015, 14/2016, 15/ - исправка, 20/2018 и 27/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника