Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица („Сл. гласник РС“, бр. 97/2015, 111/2015, 14/2016, 15/2016 – исправка и 20/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица  („Сл. гласник РС“, бр. 97/2015, 111/2015, 14/2016, 15/2016 – исправка и 20/2018)  - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника