Категорија:
Прописи - Правилници
Објављено:
21. новембра 2019.

Правилник о садржају извештаја о структури и вредности нефинансијске имовине Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 65/2014)

Преузмите документ са презентације Управе за трезор:

pdf

Правилник

pdf

Обавештење корисницима јавних средстава у својини РС

pdf

Образац СВИ-1 - извештај о структури и вредности непокретне имовине у РС