Категорија:
Прописи - Правилници
Објављено:
19. новембра 2019.

Правилник о програму, начину полагања посебног стручног испита за царинског службеника и евиденцији о положеним испитима („Службени гласник РС“, бр. 50/2019 и 24/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о програму, начину полагања посебног стручног испита за царинског службеника и евиденцији о положеним испитима („Службени гласник РС“, бр. 50/2019 и 24/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника