Категорија:
Прописи - Правилници
Објављено:
19. новембра 2019.

Правилник о програму, начину полагања посебног стручног испита за царинског службеника и евиденцији о положеним испитима („службени гласник РС“, бр. 50 од 12. јула 2019. год.)

pdf

Правилник о програму, начину полагања посебног стручног испита за царинског службеника и евиденцији о положеним испитима („Службени гласник РС“, бр. 50 од 12. јула 2019. год.)