Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
17. јануара 2020.

Правилник о престанку важења Правилника о садржини пописних листи и начину утврђивања износа оствареног одбитка претходног пореза („Службени гласник РС“, бр. 94/2019)

pdf

Правилник о престанку важења Правилника о садржини пописних листи и начину утврђивања износа оствареног одбитка претходног пореза („Службени гласник РС“, бр. 94/2019)