Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
17. јануара 2020.

Правилник о престанку важења Правилника о поступку остваривања права на рефундацију ПДВ плаћеног од 1. јануара до 26. јула 2005. године („Службени гласник РС“, бр. 94/2019)

pdf

Правилник о престанку важења Правилника о поступку остваривања права на рефундацију ПДВ плаћеног од 1. јануара до 26. јула 2005. године („Службени гласник РС“, бр. 94/2019)