Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
17. јануара 2020.

Правилник о престанку важења Правилника о начину остваривања права на одбитак пореза на промет као претходног пореза код ПДВ („Службени гласник РС“, бр. 94/2019)

pdf

Правилник о престанку важења Правилника о начину остваривања права на одбитак пореза на промет као претходног пореза код ПДВ („Службени гласник РС“, бр. 94/2019)