Правилник о поступку замене добара у гарантном року код које се сматра да предмет добара није извршен („Службени гласник РС“, број 118/12)

 

pdf

Правилник о поступку замене добара у гарантном року код које се сматра да предмет добара није извршен ("Службени гласник РС", број 118/12)