Правилник о поступку са покретним стварима одузетим у току пореске контроле (“Службени гласник РС”, бр. 123/2003)

На основу члана 134. став 5. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003 и 70/2003),

Министар финансија и економије доноси

ПРАВИЛНИК

о поступку са покретним стварима одузетим у току пореске контроле

„Службени гласник РС“, број 123 од 14. децембра 2003.

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује поступак са покретним стварима одузетим у току пореске контроле (у даљем тексту: одузете ствари), у складу са чланом 134. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003 и 70/2003).

pdf

Правилник о поступку са покретним стварима одузетим у току пореске контроле (“Службени  гласник РС”, бр. 123/2003)