Правилник о поступку и условима за стицање цертификата за обављање мењачких послова, јединственом програму обуке за обављање мењачких послова и условима које морају да испуњавају предавачи који врше обуку („Службени гласник РС“, бр. 7/2012 и 102/2012) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

На основу члана 39. став 9. Закона о девизном пословању („Службени гласник РС”, бр. 62/06 и 31/11),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о поступку и условима за стицање цертификата за обављање мењачких послова, јединственом програму обуке за обављање мењачких послова и условима које морају да испуњавају предавачи који врше обуку

"Службени гласник РС", бр. 7 од 31. јануара 2012, 102 од 26. октобра 2012.

Члан 1.

Овим правилником прописује се ближе поступак и услови за стицање цертификата за обављање мењачких послова (у даљем тексту: цертификат), утврђује се јединствени програм обуке за обављање мењачких послова и услови које морају да испуњавају предавачи који врше обуку.

pdf

Правилник о поступку и условима за стицање цертификата за обављање мењачких послова, јединственом програму обуке за обављање мењачких послова и условима које морају да испуњавају предавачи који врше обуку („Службени гласник РС“, бр. 7/2012 и 102/2012) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника