Правилник о поступку фискализације, садржају евиденције о овлашћеним сервисима и сервисерима и изгледу, садржају и начину вођења досијеа и сервисне књижице фискалне касе („Службени гласник РС“, бр. 140 од 31. децембра 2004. год.)

На основу члана 32. став 2. Закона о фискалним касама („Службени гласник РС", број 135/04),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о поступку фискализације, садржају евиденције о овлашћеним сервисима и сервисерима и изгледу, садржају и начину вођења досијеа и сервисне књижице фискалне касе

„Службени гласник РС“, број 140 од 31. децембра 2004.

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује поступак фискализације у складу са чланом 27. Закона о фискалним касама („Службени гласник РС", број 135/04 – у даљем тексту: Закон), садржај евиденције о овлашћеним сервисима коју води овлашћени произвођач и овлашћеним сервисерима, коју води овлашћени сервис, у складу са чланом 28. ст. 1. и 11. Закона и изглед, садржај и начин вођења досијеа и сервисне књижице фискалне касе, у складу са чланом 31. став 1. Закона.

pdf

Правилник о поступку фискализације, садржају евиденције о овлашћеним сервисима и сервисерима и изгледу, садржају и начину вођења досијеа и сервисне књижице фискалне касе („Службени гласник РС“, бр. 140 од  31. децембра 2004. год.)