Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
22. децембра 2020.

Правилник о поступку активирања средстава наменског депозита, односно банкарске гаранције („Службени гласник РС“, бр. 152/2020)

pdf

Правилник о поступку активирања средстава наменског депозита, односно банкарске гаранције („Службени гласник РС“, бр. 152/2020)