Правилник о пореској пријави за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности („Службени гласник РС”, бр. 101/16, 7/17 и 53/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

 

pdf

Правилник о пореској пријави за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности („Службени гласник РС”, бр. 101/16, 7/17 и 53/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника