Правилник о пореској пријави за порез по одбитку („Службени гласник РС“, бр. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 – исправка, 14/2016, 21/2017, 20/2018, 104/2018 и 96/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

 

 

pdf

Правилник о пореској пријави за порез по одбитку ("Службени гласник РС", бр. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 - исправка, 14/2016, 21/2017, 20/2018, 104/2018 и 96/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника