Правилник о пореској пријави о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016, 20/2018 и 27/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

 

pdf

Правилник о пореској пријави о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016, 20/2018 и 27/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника