Правилник о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија – Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 43/2019 и 78/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија – Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 43/2019 и 78/2020) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника