Правилник о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија – Пореска Управа („Службени гласник РС”, бр. 43 од 19. јуна 2019. год.)

pdf

Правилник о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија – Пореска Управа („Службени гласник РС”, бр. 43 од 19. јуна 2019. год.)