Правилник о плану подрачуна консолидованог рачуна трезора („Службени гласник РС“, бр. 50 од 12. јула 2019. год.)

pdf

Правилник о плану подрачуна консолидованог рачуна трезора („Службени гласник РС“, бр. 50 од 12. јула 2019. год.)