Категорија:
Прописи - Правилници
Објављено:
19. новембра 2019.

Правилник о остваривању права на пореско ослобођење за примања запосленог по основу сопствених акција које стекне без накнаде или по повлашћеној цени („Службени гласник РС“, бр. 50 од 12. јула 2019. год.)

pdf

Правилник о остваривању права на пореско ослобођење за примања запосленог по основу сопствених акција које стекне без накнаде или по повлашћеној цени („Службени гласник РС“, бр. 50 од 12. јула 2019. год.)