Правилник о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци („Службени гласник РС“, бр. 123/2012, 86/2015, 52/2018 и 94/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци ("Службени гласник РС", бр. 123/2012, 86/2015, 52/2018 и 94/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника