Правилник о обрасцу захтева за враћање одузете имовине, односно обештећење, начину и поступку пријема и обраде захтева, списку пошта у којима ће се вршити подношење захтева и облику и садржини извода из захтева („Службени гласник РС” број 94/2011)

У вези са наведеним Правилником и обрасцима заинтересовани могу доставити своје примедбе, предлоге, коментаре и сугестије путем електронске поште на адресу: restitucija@mfin.gov.rs

pdf

Правилник о обрасцу захтева за враћање одузете имовине, односно обештећење, начину и поступку пријема и обраде захтева, списку пошта у којима ће се вршити подношење захтева и облику и садржини извода из захтева („Службени гласник РС” број 94/2011)