Правилник о обрасцу уговора о приступању аукцијској платформи („Службени гласник РС“, бр. 128 од 26. новембра 2014. год.)

На основу члана 10. став 1. Уредбе о општим условима за емисију и продају државних хартија од вредности на примарном тржишту („Службени гласник РС”, број 100/14),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о обрасцу уговора о приступању аукцијској платформи

“Службени гласник РС”, број 128 од 26. новембра 2014.

Члан 1.

Овим правилником прописује се образац уговора о приступању аукцијској платформи.

pdf

Правилник о обрасцу уговора о приступању аукцијској платформи  („Службени гласник РС“, бр. 128 од 26. новембра 2014. год.)