Правилник о обрасцу службене легитимације и изгледу службене значке запослених у Управи за спречавање прања новца („Сл. гласник РС“, бр. 19 од 14. марта 2018. год.)

pdf

Правилник о обрасцу службене легитимације и изгледу службене значке запослених у Управи за спречавање прања новца  („Сл. гласник РС“, бр. 19 од 14. марта 2018. год.)