Правилник о обрасцу пријаве за утврђивање обавезе доприноса за обавезно социјално осигурање за самосталне уметнике („Службени гласник РС“, бр. 65/2005 и 116/2006) − незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

На основу члана 58а став 6. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/04 и 61/05),

Министар финансија доноси

 ПРАВИЛНИК

о обрасцу пријаве за утврђивање обавезе доприноса за обавезно социјално осигурање за самосталне уметнике

"Службени гласник РС", бр. 65 од 26. јула 2005, 116 од 29. децембра 2006.

Члан 1.

Овим правилником прописује се образац пријаве за утврђивање аконтационе и коначне обавезе доприноса за обавезно социјално осигурање (у даљем тексту: доприноси) за самосталне уметнике из члана 6. тачка 16) Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05 и 62/06* – у даљем тексту: Закон).

*Службени гласник РС, број 116/2006

pdf

Правилник о обрасцу пријаве за утврђивање обавезе доприноса за обавезно социјално осигурање за самосталне уметнике ("Службени гласник РС", бр. 65/2005 и 116/2006) − незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника