Правилник о обрасцу изјаве купца стана да купује први стан за себе и одређене чланове његовог породичног домаћинства („Службени гласник РС“, бр. 63/2007)

 

pdf

Правилник о садржини и обрасцу изјаве купца стана да купује први стан за себе, односно за себе и одређене чланове његовог породичног домаћинства ("Службени гласник РС" бр. 63/07)

pdf

Образац ИКПС - ППАП