Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на приходе грађана („Службени гласник РС“, бр. 7/2004, 19/2007, 20/2010, 23/2010 – исправка, 8/2011, 74/2013, 24/2014, 27/2014 – исправка и 49/2014 – др. правилник) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

 

pdf

Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на приходе грађана („Службени гласник РС“, бр. 7/2004, 19/2007, 20/2010, 23/2010 - исправка, 8/2011, 74/2013, 24/2014, 27/2014 – исправка и 49/2014 - др. правилник) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника