Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину („Службени гласник РС“, бр. 93/2019 и 151/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

 

 

 

 

pdf

Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину („Службени гласник РС“, бр. 93/2019 и 151/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника