Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ („Службени гласник РС“, бр. 90/2017, 119/2017, 48/2018, 60/2018, 75/2019 и 159/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

 

 

pdf

Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ („Службени гласник РС“, бр. 90/2017, 119/2017, 48/2018, 60/2018, 75/2019 и 159/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника