Правилник о облику и садржини обавештења из члана 18. став 3. Закона о фискалним касама („Службени гласник РС“, бр. 140/2004 и 19/2005) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

На основу члана 18. став 3. Закона о фискалним касама („Службени гласник РС", број 135/04),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о облику и садржини обавештења из члана 18. став 3. закона о фискалним касама

„Службени гласник РС“, бр. 140 од 31. децембра 2004, 19 од 26. фебруара 2005.

Члан 1.

Овим правилником се уређује облик и садржина обавештења из члана 18. став 3. Закона о фискалним касама („Службени гласник РС", број 135/04 – у даљем тексту: Закон), које је обвезник у смислу члана 3. став 6. Закона, дужан да истакне на видном месту у објекту у коме врши промет добара на мало, односно промет услуга физичким лицима.

pdf

Правилник о облику и садржини обавештења из члана 18. став 3. Закона о фискалним касама („Службени гласник РС“, бр. 140/2004 и 19/2005) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника