Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
23. децембра 2020.

Правилник о облику и садржини налепнице за означавање и регистрацију стола за игре на срећу, аутомата за игре на срећу и уплатно-исплатног места у кладионици („Службени гласник РС“, бр. 152/2020)

pdf

Правилник о облику и садржини налепнице за означавање и регистрацију стола за игре на срећу, аутомата за игре на срећу и уплатно-исплатног места у кладионици („Службени гласник РС“, бр. 152/2020)