Правилник о облику и садржини извештаја о пословању слободне зоне (“Службени гласник РС“, бр. 72/2006, 117/2017, 44/2018 – др. закон, 4/2019 и 88/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

 

 

pdf

Правилник о облику и садржини извештаја о пословању слободне зоне (“Службени гласник РС“, бр. 72/2006, 117/2017, 44/2018 - др. закон, 4/2019 и 88/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника