Правилник о облику и садржају Статистичког извештаја за друга правна лица („Службени гласник РС“, бр. 137 од 16. децембра 2014. год.)

На основу члана 35. став 4. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, брoj 62/13),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о облику и садржају Статистичког извештаја за друга правна лица

"Службени гласник РС", број 137 од 16. децембра 2014.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописује се облик и садржај Статистичког извештаја за друга правна лица из члана 2. тачка 2) Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, број 62/13) (у даљем тексту: друга правна лица).

pdf

Правилник о облику и садржају Статистичког извештаја за друга правна лица („Службени гласник РС“, бр. 137 од 16. децембра 2014. год.)