Правилник о обавезама царинских органа у поступку извоза, увоза и транзита наоружања и војне опреме („Службени гласник РС“, бр. 32 од 3. априла 2015. год.)

На основу члана 37. став 1. Закона о извозу и увозу наоружања и војне опреме („Службени гласник РС”, број 107/14),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о обавезама царинских органа у поступку извоза, увоза и транзита наоружања и војне опреме

 "Службени гласник РС", број 32 од 3. априла 2015.

Члан 1.

Овим правилником прописују се обавезе царинских органа у поступку контроле извоза, увоза и транзита наоружања и војне опреме.

Члан 2.

Царински органи, приликом провере декларације за стављање наоружања и војне опреме у одговарајући царински поступак, дужни су да утврде да ли је уз декларацију приложена дозвола из члана 12. Закона о извозу и увозу наоружања и војне опреме и да ли подаци из дозволе за извоз или увоз наоружања и војне опреме одговарају подацима из декларације и стварном стању робе.

pdf

Правилник о обавезама царинских органа у поступку извоза, увоза и транзита наоружања и војне опреме („Службени гласник РС“, бр. 32 од  3. априла 2015. год.)