Правилник о начину замене обвезница серије А и Б емитованих у складу са Одлуком о емисији обвезница Савезне Републике Југославије за измирење обавеза по основу девизне штедње грађана („Службени гласник РС“, бр. 83 од 4. децембра 2002. год.)

На основу тачке 4. став 3. Одлуке о емисији обвезница Републике Србије за измирење обавезе по основу девизне штедње грађана („Службени гласник РС”, бр. 48/2002 и 56/2002),

Министар финансија и економије доноси

ПРАВИЛНИК

о начину замене обвезница серије А и Б емитовних у складу са Одлуком о емисији обвезница Савезне Републике Југославије за измирење обавеза по основу девизне штедње грађана

„Службени гласник РС”, број 83 од 4. децембра  2002.

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин замене обвезница серије А и Б емитованих у складу са Одлуком о емисији обвезница Савезне Републике Југославије за измирење обавеза по основу девизне штедње грађана – „Службени лист СРЈ”, бр. 4/2001, 6/2001 и 27/2001 (у даљем тексту: обвезнице СР Југославије) у обвезнице Републике Србије емитоване у складу са Одлуком о емисији обвезница Републике Србије за измирење обавеза по основу девизне штедње грађана – „Службени гласник РС”, бр. 48/2002 и 56/2002 (у даљем тексту: обвезнице Републике Србије).

pdf

Правилник о начину замене обвезница серије А и Б емитованих у складу са Одлуком о емисији обвезница Савезне Републике Југославије за измирење обавеза по основу девизне штедње грађана („Службени гласник РС“, бр. 83 од 4. децембра 2002. год.)