Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
23. децембра 2020.

Правилник о начину вођења обавезних евиденција и извештавањa о промету за сваку врсту класичне игре на срећу („Службени гласник РС“, бр. 152/2020

pdf

Правилник о начину вођења обавезних евиденција и извештавањa о промету за сваку врсту класичне игре на срећу („Службени гласник РС“, бр. 152/2020