Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
23. децембра 2020.

Правилник о начину вођења обавезних евиденција и извештавањa о оствареном промету за посебне игре на срећу преко средстава електронске комуникације („Службени гласник РС“, бр. 152/2020)

pdf

Правилник о начину вођења обавезних евиденција и извештавањa о оствареном промету за посебне игре на срећу преко средстава електронске комуникације („Службени гласник РС“, бр. 152/2020)