Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
23. децембра 2020.

Правилник о начину вођења обавезних евиденција и извештавања о оствареном промету по уплатно-исплатном месту у кладионици („Службени гласник РС“, бр. 152/2020)

pdf

Правилник о начину вођења обавезних евиденција и извештавања о оствареном промету по уплатно-исплатном месту у кладионици („Службени гласник РС“, бр. 152/2020)