Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
29. јуна 2020.

Правилник о начину вођења и садржини Регистра пружалаца рачуноводствених услуга („Службени гласник РС“, бр. 89/2020)

docx

Правилник о начину вођења и садржини Регистра пружалаца рачуноводствених услуга („Службени гласник РС“, бр. 89/2020)