Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
23. децембра 2020.

Правилник о начину вођења базе података о лицима која су остварила добитак код приређивача игара на срећу („Службени гласник РС“, бр. 152/2020)

pdf

Правилник о начину вођења базе података о лицима која су остварила добитак код приређивача игара на срећу („Службени гласник РС“, бр. 152/2020)