Правилник о начину узимања узорака робе од стране царинског органа („Службени гласник РС“, бр. 96/2010 и 52/2012) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

На основу члана 94. став 4. Царинског закона („Службени гласник РС”, број 18/10),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о начину узимања узорака робе од стране царинског органа

"Службени гласник РС", бр. 96 од 18. децембра 2010, 52 од 22. маја 2012.

Члан 1.

Овим правилником прописује се начин узимања узорака робе од стране царинског органа.

Члан 2.*

Узорци робе узимају се ако, ради утврђивања врсте и каквоће робе у царинском поступку, треба извршити хемијско-технолошко или друго испитивање.*

Уз узорак робе узима се техничка документација (проспекти, упутства, сертификати, атести или сл.) која садржи податке о саставу, техничким карактеристикама и другим својствима робе, неопходним за утврђивање њене врсте и каквоће.*

*Службени гласник РС, број 52/2012

pdf

Правилник о начину узимања узорака робе од стране царинског органа („Службени гласник РС“, бр. 96/2010 и 52/2012) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника