Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
23. децембра 2020.

Правилник о начину утврђивања услова за добијање одобрења за приређивање посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације („Службени гласник РС“, бр. 152/2020)

pdf

Правилник о начину утврђивања услова за добијање одобрења за приређивање посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације („Службени гласник РС“, бр. 152/2020)