Правилник о начину утврђивања пореске основице за обрачунавање ПДВ код промета добара или услуга који се врши уз накнаду („Службени гласник РС“, бр. 86/2015 и 159/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

 

pdf

Правилник о начину утврђивања пореске основице за обрачунавање ПДВ код промета добара или услуга који се врши уз накнаду („Службени гласник РС“, бр. 86/2015 и 159/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника